Misjonarz zasłużony dla Świdnika i kraju

ks. Grzegorz Chudek

Pochodzący z Lublina ks. Grzegorz Chudek odebrał z rąk wojewody lubelskiego Brązowy Krzyż Zasługi. Nadanie tego zaszczytnego państwowego odznaczenia duchownemu zainicjował burmistrz Świdnika Waldemar Jakson.


W ubiegłą środę, 28 listopada, w Urzędzie Wojewódzkim Lublinie odbyła się uroczystość, podczas której Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski, wręczy Brązowy Krzyż Zasługi księdzu Grzegorzowi Chudkowi, misjonarzowi pochodzącemu z Lublina.

Brązowy Krzyż Zasługi to państwowe oznaczenie cywilne nadawane za zasługi dla państwa i obywateli, ustanowione w 1923 roku. Przyznaje je prezydenta RP. O odznaczenie ks. Chudka wnioskował wojewoda z inicjatywy burmistrza Świdnika Waldemara Jaksona.

Brązowy Krzyż Zasługi jest wyrazem uznania dla działalności księdza na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia jak również jego wkładu w rozwój idei wolontariatu. Ksiądz Chudek przyczynili się również do nawiązania przez nasze miasto kontaktów z samorządami Rzeczycy na Białorusi i Valjeva w Serbii.

Obecnie ks. Chudek jest ekonomem w kurii w Belgradzie. Współpracuje także z Caritasem.

– W Serbii jest kilka parafii, które nie mają księży. Wyjechałem tam i jestem już 10 lat. Moja działalność jest związana z jednym z cudów św. Jana Pawła II, który, szczególnie do neopogańskiej Europy, zaczął wysyłać na tzw. misje ad gentes – jestem tam nie tylko ja; do pomocy mam całą ekipę.

Ta cała ekipa to są rodziny. Mam rodziny z Rzymu, Malagi, Malty, Chorwacji. To misje, które są wysyłane do miejsc, gdzie kiedyś był kościół, ale z powodu wydarzeń, takich jak: wojny, komunizm na Białorusi czy ostatnia wojna w byłej Jugosławii, zostały z katolików wyludnione. Ludzie uciekli dobrowolnie albo byli do tego zmuszeni. Chodzi o to, żeby to odnowić i dlatego przyjeżdża cała duża wspólnota – opowiada o swojej misji ks. Chudek.

Ks. Grzegorz Chudek jest również prezesem zarządu Caritas diecezji belgradzkiej i Caritas Valjevo. W Belgradzie prowadzi kuchnię dla uchodźców. Odpowiada za pomoc psycho-socjalną dla uchodźców w państwowych ośrodkach, które nie radzą sobie z tak dużą liczbą potrzebujących. Organizuje pomoc domową dla ludzi starszych, chorych i samotnych, włączając w to pomoc paliatywną.

Angażuje się w niesienie pomocy dla ludzi chorych psychicznie. Został powołany do ewangelickiej i ekumenicznej posługi w diecezji belgradzkiej, w której Kościół Katolicki jest mniejszością, a w 2015 roku także wyznaczony przez Ojca Świętego do tworzenia parafii w osiedlu Mirijevo zamieszkałej przez kilkadziesiąt tysięcy belgradczyków. (opr. w)