Motor i Czechów z nowymi radami

W lubelskich spółdzielniach mieszkaniowych Czuby, LSM, Motor, Kolejarz, Czechów zakończyły się walne zgromadzenia członków. Władze wszystkich spółdzielni dostały absolutorium, ale w kilku z nich: LSM, Cechów i Motor wybierano nowe rady nadzorcze i rady osiedli na kadencję 2016-2019.
Wyniki wyborów w SM Motor. Nowa Rada Nadzorcza: Stanisław Miciuk, Corelli Świeca, Anna Osińska, Zygmunt Skiba, Irena Melasa, Feliks Dobrzyński, Urszula Chawraj, Elżbieta Ślusarska, Stanisław Opaliński, Tadeusz Koniński, Józef Daniluk, Jan Misztal.
Nowe Rady Osiedli.
Osiedle Przyjaźni: Michalina Cuberm Józef Nowomiński, Piotr Wójtowicz, Henryk Knap, Andrzej Wolak, Edward Walewander, Roman Podleśny.
Osiedle Niepodległości: Wiesław Dudziński, Stanisław Okapa, Krystyna Nosalewicz, Kazimierz Olszowy, Ryszard Budzyński, Wacław Komadowski, Henryk Kot.
Osiedle XXX-lecia: Kazimierz Bil, Roman Kapłan, Jan Puchata, Stanisław Uryniuk, Zbigniew Zielonka, Stanisław Siemionow, Leszek Biskup.
Osiedle 40-lecia: Elżbieta Andrzejuk, Stanisław Gaziarz, Stefan Ochowski, Zofia Zwierzchowska, Adam Osiński, Roman Nowicki, Stanisław Kępa.
Wyniki wyborów w SM „Czechów”.
Rada Nadzorcza SM „Czechów”: Henryk Bieńczak, Halina Balak, Sławomir Czadek, Krzysztof Czech, Mirosław Czerniak, Benigna Dziedziul, Jacek Garbiec, Teresa Klein-Szocińska, Ryszard Kowal, Ryszard Kowalczyk, Jan Krzyszczak, Danuta Lewandowska, Arkadiusz Ligęza, Sławomir Nabłonek, Lech Polakowski, Jan Sobiesiak, Stanisław Śpiewak, Lucyna Więcierzewska, Dariusz Wileński, Irena Żak.
Nowe Rady Osiedli.
Osiedle im. K. Lipieńskiego: Henryk Bieńczak, Elżbieta Gębala, Jacek Garbiec, Henryk Koper, Beata Jasińska, Andrzej Wincentowicz, Mirosława Woroniak-Łebkowska.
Osiedle im. K. Szymanowskiego: Zofia Denek, Zbigniew Gnyp, Wojciech Kawałek, Janusz Krzyżanowski, Arkadiusz Ligęza, Ryszard Mazur, Jadwiga Nucińska, Wiktor Kapłan, Helena Stawisz, Dariusz Wileński.
Osiedle im. I. J. Paderewskiego: Danuta Brzyska, Maciej Szychta, Kazimierz Grajek, Elżbieta Korczak, Ryszard Kowalczyk, Marian Mikulski, Danuta Skoczyłaś, Lucyna Więcierzewska, Irena Żak.
Osiedle im. F. Chopina: Sławomir Czadek, Mirosław Czerniak, Elżbieta Kuzia, Włodzimierz Lebiocki, Andrzej Nikolski, Anna Pieczykolan, Wojciech Szczygieł, Stanisław Śpiewak, Halina Warchocka, Andrzej Wyrwas.
Osiedle im. H. Wieniawskiego: Krzysztof Czech, Helena Kot, Janusz Miński, Jadwiga Pastuszak, Jan Sobiesiak, Teresa Szocińska, Maria Todys-Płonka, Krzysztof Warchocki.
Osiedle im. S. Moniuszki: Małgorzata Caban, Irena Choroszyńska, Benigna Dziedziul, Wacław Hermanowicz, January Kierszyński, Danuta Lewandowska, Łukasz Lewkowicz, Elżbieta Pietraś, Lech Polakowski.
Osiedle im. M. Karłowicza: Zenon Florek, Eugenia Gaweł, Zdzisław Krupiński, Sławomir Nabłonek, Danuta Siewniak, Marian Szychta. spisał BCH