Nowa, a już się sypie

Miejski radny Marcin Magier zwraca uwagę ma konieczność przeprowadzenia naprawy nawierzchni ul. Czecha. Ta, choć niedawno przeszła przebudowę, wymaga pewnych poprawek.


– Ulica B. Czecha niedawno została gruntownie przebudowana, jednak w kilku miejscach pojawiły się już uszkodzenia nawierzchni. Zaniepokojeni mieszkańcy zwrócili się z prośbą o przeprowadzenie pilnych napraw, aby zapobiec dalszemu niszczeniu nawierzchni oraz o zabezpieczenie terenu celem wyeliminowania takich sytuacji w przyszłości – podnosi radny z klubu burmistrza.

Wniosek o naprawę ulicy w drodze interpelacji radny Marcin Magier skierował do burmistrza. W swym piśmie pytał m.in. z jakiego powodu doszło do uszkodzenia, czy przebudowana ulica uzyskała odbiór techniczny i czy na jego etapie zgłaszano uwagi dotyczące uszkodzenia.

W odpowiedzi Ratusz przekazał, że roboty związane budową ulicy Czecha zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i w sposób prawidłowy, zaś poluzowanie kostki brukowej, z której wykonano nawierzchnię jezdni oraz wykruszenia krawężnika najpewniej są spowodowane ich mechanicznym uszkodzeniem. Odbiór techniczny odbył się w maju br.; w jego trakcie nie stwierdzono usterek, niemniej inwestycja objęta jest gwarancją, a zgłoszone defekty zostały już przekazane wykonawcy celem ich naprawy. w