Odpicują ośrodek

Budynek przy ul. Kolejowej 5, gdzie swoją siedzibę ma Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czeka prawdziwa metamorfoza. Starostwo Powiatowe w Świdniku ogłosiło właśnie przetarg na jego rozbudowę. Na dodatkowej nowej przestrzeni powstaną m.in. tzw. mieszkania chronione i sale do spotkań dla grup wsparcia.


– Zakres prac obejmuje przebudowę części pomieszczeń na parterze, wykonanie dwóch nowych klatek schodowych oraz dźwigu osobowego oraz nadbudowę piętra nad całością parteru – tłumaczy Łukasz Reszka, starosta świdnicki. – Powstaną, między innymi: mieszkania chronione dla osób niepełnosprawnych czy usamodzielniających się wychowanków domów dziecka, sale wykorzystywane przez grupy wsparcia, grupy samopomocowe czy spotkań rodziców biologicznych z dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej.

Trzykrotnie zwiększy się także powierzchnia hostelu, z którego mogą korzystać osoby znajdujące się w sytuacji realnego zagrożenia utraty życia lub zdrowia, przeżywające kryzysy osobiste, rodzinne i społeczne. Na tym zakres zaplanowanych prac się nie kończy – wymienione zostaną instalacje wewnętrzne, zamontowane zostaną kolektory słoneczne, a otoczenie ośrodka przejdzie rewitalizację.

Na oferty od zainteresowanych firm Starostwo Powiatowe czeka do końca sierpnia. – Wykonawca będzie miał 14 miesięcy od dnia podpisania umowy na przeprowadzenie wszystkich prac – dodaje Ł. Reszka.

Na rozbudowę i modernizację budynku OIK Powiat Świdnicki otrzymał dofinansowanie w wysokości 4,25 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na ten cel. (opr. w)