Stan drzew woła o pomstę do nieba

Pani Katarzyna, mieszkanka ul. Lubomelskiej, zwraca uwagę na zaniedbaną zieleń wzdłuż al. Solidarności. Biuro Miejskiego Architekta Zieleni obiecuje interwencję.


– To główna droga przecinająca miasto. Codziennie pokonują ją tysiące kierowców i o ile pas zieleni na środku ulicy jest ładnie zagospodarowany, to już stan drzew między drogą a rzeką Czechówką woła o pomstę do nieba – irytuje się czytelniczka.

Rzeczywiście, część drzew ma połamane konary. Wszystkie wymagają prześwietlenia koron. Czy jest szansa, że miasto zwróci uwagę na to miejsce?

– Biuro Miejskiego Architekta Zieleni Urzędu Miasta Lublin na bieżąco prowadzi prace pielęgnacyjne drzew przydrożnych na terenie miasta. W pierwszej kolejności zabiegi takie wykonywane są w sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla mieszkańców oraz ruchu drogowego. Niniejsza sprawa wymaga przeprowadzenia wizji w terenie, oceny stanu zdrowotnego drzew, określenia ich gatunku, a w przypadku drzew wymagających przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w koronie, również określenia zakresu prac – wyjaśnia Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Urzędnicy deklarują jednak, że zlecą niezbędne prace ogrodnicze. – Przegląd drzewostanu rosnącego w pasie drogowym al. Solidarności zostanie przeprowadzony przez pracowników Biura MAZ do końca kwietnia br. Na jego podstawie zostaną podjęte odpowiednie kroki mające na celu przywrócenie estetyki i bezpieczeństwa w tym rejonie – dodaje Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Marek Kościuk