Szczepienia w szkołach bez entuzjazmu

Znikome było zainteresowanie rodziców zaszczepieniem dzieci w chełmskich szkołach. W kilku placówkach w ogóle nie złożono deklaracji w tej sprawie. Z tego powodu w żadnej z chełmskich szkół nie było sensu tworzyć punktów szczepień przeciwko Covid-19.

Zgodnie z założeniami MEN w ramach akcji szczepień przeciwko Covid-19 organizowanych przez szkoły zbierano tam od rodziców uczniów w wieku powyżej 12 lat deklaracje o chęci zaszczepienia ich dzieci (wolę zaszczepienia w deklaracjach mogli też wyrażać pełnoletni uczniowie). Zainteresowanie tym było nikłe. W niektórych chełmskich szkołach w zakładanym terminie nikt nie złożył deklaracji.

Według danych przesłanych przez chełmski ratusz dotyczy to: Szkoły Podstawowej nr 1, I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych. Najwięcej deklaracji złożono w II LO w Chełmie – 27. Łącznie w chełmskich szkołach deklaracji tych było 74, z czego 26 z podstawówek, 48 ze szkół średnich. Andrzej Kosiniec, dyrektor SP nr 6 w Chełmie, liczył, że zainteresowanie akcją szczepień w szkołach będzie większe.

– Do dziesiątego września wpłynęło do nas osiem deklaracji od rodziców, z czego dwóch nie mogliśmy zakwalifikować, bo dotyczyły dzieci poniżej dwunastego roku życia – mówi dyrektor Kosiniec. – Liczyliśmy, że zainteresowanie będzie większe. W związku z tym nie było potrzeby organizować u nas punktu szczepień dla takiej garstki uczniów. Umówiliśmy termin wyjścia nauczyciela z uczniami do istniejącego już punktu szczepień.

Nikłe zainteresowanie rodziców szczepieniami dzieci organizowanymi przez szkołę było też w liczącej ponad 400 uczniów SP nr 4 w Chełmie.

– Wpłynęły do nas trzy deklaracje w tej sprawie – mówi Barbara Anchimowicz, dyrektor SP nr 4 w Chełmie. – W tej sytuacji również w grę wchodzi wyjście do istniejącego punktu szczepień.

Marne zainteresowanie rodziców tą kwestią nie dotyczy tylko Chełma, ale także szkół w sąsiednich gminach, chociażby w gminie Kamień. W podstawówce w Strachosławiu żaden z rodziców nie zadeklarował chęci zaszczepienia swego dziecka za pośrednictwem szkoły, a w Kamieniu zgłoszono do tego dwójkę uczniów. Taki jest trend w całym województwie lubelskim, co potwierdzili na konferencji prasowej Lech Sprawka – wojewoda lubelski oraz Teresa Misiuk – lubelski kurator oświaty.

Poinformowali, że wolę zaszczepienia na podstawie deklaracji złożonych do szkół w województwie lubelskim wyrażono w odniesieniu do 2019 uczniów (w naszym województwie jest 87 808 uczniów w wieku 12-17 lat oraz 20 376 uczniów w wieku 18-20 lat), 587 rodziców, 65 członków rodziny, 45 pracowników szkół. Mobilne punkty szczepień zostaną zorganizowane w 27 szkołach, w tym 14 w szkołach podstawowych województwa (nie dotyczy to Chełma). W przypadku 390 szkół, w tym chełmskich, szczepienia odbędą się w już funkcjonującym punkcie szczepień. L. Sprawka podczas konferencji stwierdził, że ilość złożonych deklaracji w szkołach nie napawa optymizmem i trzeba podejmować dodatkowe działania, aby zwiększać liczbę zaszczepionych.

– Ze względu na ilość zgłoszeń, nie ma planów tworzenia punktów szczepień na terenie chełmskich szkół, a ewentualna forma prowadzenia szczepień dla uczniów będzie organizowana wspólnie z Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Chełmie – poinformowali w chełmskim magistracie.

Liczba złożonych przez rodziców deklaracji dotyczących szczepień wśród uczniów w szkołach podstawowych w Chełmie: SP nr 1 – 0; SP nr 2 – 3, SP nr 3 – 1, SP nr 4 – 3; SP nr 5 – 8; SP nr 6 – 6; SP nr 7 – 3; SP nr 8 – 2. Liczba złożonych deklaracji dotyczących szczepień wśród uczniów w szkołach ponadpodstawowych: I LO – 0; II LO – 27; IV LO – 10; Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych – 11; Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych – 8; ZST – 0; ZSGiH – 0; ZSEiT – 0. (mo)