W powiecie przybędzie rodzin zastępczych

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Krasnymstawie zorganizowano panel dyskusyjny „PRIDE – rodzinna piecza zastępcza” dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze. We wcześniej zorganizowanych warsztatach brało udział 18 osób.

Zajęcia edukacyjno-kwalifikacyjne dla kandydatów na rodziców zastępczych rozpoczęły się w maju i były prowadzone przez certyfikowanych trenerów programu PRIDE: Joannę Czyż i Marka Szkodę. Za ich organizację odpowiedzialne były: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie i Chełmie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.

– Uczestnicy szkolenia brali również udział w zajęciach warsztatowych, konsultacjach indywidualnych i zajęciach praktycznych podnoszących kompetencje w zakresie wypełniania roli opiekuna zastępczego. Celem szkolenia było poznanie problematyki rodzinnej pieczy zastępczej oraz przymierzenie się kandydatów do wypełniania zadań rodziny zastępczej – mówi Tomasz Kliszcz ze starostwa w Krasnymstawie.

Waldemar Fedorowicz, dyrektor PCPR w Krasnymstawie jest usatysfakcjonowany podjętą współpracą z ościennymi ośrodkami i podkreśla, że zakończone szkolenie jest efektem działań powiatu krasnostawskiego podjętych w zakresie rozwoju powiatowego systemu pieczy zastępczej. Kurs na rodzica zastępczego ukończyło w Krasnymstawie 18 osób. (k)