Wiceprezydenci: Juszczak i Kosiniec

W środku prezydent Chełma Jakub Banaszek. Po lewej - wiceprezydent Andrzej Kosiniec, po prawej - wiceprezydent Artur Juszczak

Radny miejski, były dyrektor MOPR Artur Juszczak i mało znany dotąd Andrzej Kosiniec zostali zastępcami prezydenta Chełma Jakuba Banaszka. Pierwszy z nich będzie odpowiadał za realizację miejskich inwestycji, drugi – za miejską oświatę. Banaszek zaznaczył, że jeśli wiceprezydenci nie będą w stanie zrealizować pewnych założeń, jego współpraca z nimi dobiegnie końca.

Jakub Banaszek powoli buduje drużynę, z którą będzie pracował przez najbliższe lata. We wtorek, 27 listopada, zgodnie z zapowiedziami, powołał dwóch wiceprezydentów. Zostali nimi Artur Juszczak i Andrzej Kosiniec. Banaszek przedstawił obu podczas konferencji prasowej.

Artur Juszczak w lokalnej polityce funkcjonuje od kilkunastu lat. W 2006 roku został radnym miejskim, startując z list Polskiego Stronnictwa Ludowego. Do rady ponownie wybrano go w 2014 roku. Był m.in. zastępcą kierownika chełmskiego biura Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a w PSL pełnił funkcję wiceprezesa. Z partii odszedł, bo popadł w konflikt z Józefem Górnym, prezesem grodzkich struktur ludowców. Na przełomie sierpnia i września br. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Z listy PiS kandydował do rady miasta. Startując z pierwszego miejsca w okręgu nr 4 dostał ponad 1 000 głosów i zdobył mandat radnego. Przed powołaniem go na wiceprezydenta musiał zrzec się mandatu.

Andrzej Kosiniec od początku lat 90. ubiegłego stulecia jest związany z oświatą. Pracę zawodową rozpoczynał w nieistniejącej już Szkole Podstawowej nr 9. Potem był zatrudniony w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Trubakowskiej, obecnie Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Ostatnie 10 miesięcy Kosiniec przepracował w Kuratorium Oświaty w Lublinie, jako wizytator w Wydziale Kształcenia Ogólnego.

Prezydent Jakub Banaszek swoim zastępcom – jak sam powiedział – wyznaczył konkretne zadania i cele. Artur Juszczak, pierwszy wiceprezydent, ma odpowiadać za realizację miejskich inwestycji. – Przed nami kluczowe projekty, które obiecaliśmy nie tylko w kampanii wyborczej, ale też po ogłoszeniu wyników wyborów. Będzie też zajmował się dokończeniem projektów rozpoczętych przez poprzednie władze miasta – mówi Banaszek.

Andrzej Kosiniec natomiast odpowiada za kwestie związane z oświatą. – Jest odpowiednio przygotowany do tej roli, ma doświadczenie, będzie też wsparciem w zakresie realizowanego już projektu informatycznego, który znalazł się dość trudnej sytuacji. Otóż kierownik projektu, dotyczącego e-usług, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Moja poprzedniczka jej nie przyjęła, czekamy aż kierownik wróci z urlopu, by z nim porozmawiać na temat tego projektu. Przed nami dużo pracy, by mógł być on w odpowiedni sposób wdrożony, z korzyścią dla mieszkańców i urzędu miasta. E-usługi muszą należycie funkcjonować – stwierdził Jakub Banaszek.

Prezydent podkreślił, że swoim zastępcom wyznaczył konkretne zadania i cele. – Jesteśmy umówieni, że jeżeli nie będą w stanie zrealizować pewnych założeń, nasza współpraca dobiegnie końca. Oczekuję od wiceprezydentów ciężkiej pracy na rzecz naszego miasta – dodał J. Banaszek.

Obaj zastępcy podziękowali Jakubowi Banaszkowi za zaufanie. – Cieszę się, że prezydent zauważył moją dotychczasową pracę na różnych szczeblach: samorządowym, rządowym, czy też działalności komercyjno-prywatnej. Będę zajmował się inwestycjami i mam nadzieję, że podołam zadaniu, nie zawiodę zaufania i że prezydent nie będzie musiał w przyszłości rezygnować ze współpracy ze mną – stwierdził Artur Juszczak.

O zaufaniu mówił też Andrzej Kosiniec. – Postaram się nie zawieść prezydenta. Będę go wspierał swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach organizacji oświaty w Chełmie – dodał.

W ciągu dwóch tygodni ma powstać nowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta Chełm i wtedy dowiemy się, za co jeszcze będą odpowiedzialni wiceprezydenci Juszczak i Kosiniec, a które wydziały będą bezpośrednio podlegać prezydentowi Banaszkowi.

– Przyszliśmy tutaj, żeby wykonać ciężką pracę na rzecz Chełma i mieszkańców, ale żeby była ona skuteczna, musimy w tej pracy być dłużej i na tym też polega polityka – twierdzi Banaszek. – Polityka to misja, podkreślałem to od samego początku, dlatego też kierownictwo urzędu będzie pracować dłużej, a ja sam do 19.00 chcę być dostępny dla mieszkańców, a jeśli będzie taka potrzeba, to również później. Zwiększy się czas przyjmowania interesantów, będziemy na nich czekać dwa razy w tygodniu. (s)