Pierwszy Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży w Lublinie

W inauguracji pierwszego w mieście Koszykarskiego Ośrodka Sportowego Szkolenia Młodzieży uczestniczyli: prezydent Lublina Krzysztof Żuk, prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański, przedstawiciele lubelskiego środowiska koszykarskiego, w tym prezesi i zawodnicy klubów ekstraklasowych oraz dyrektorzy, trenerzy i uczniowie szkół, w których funkcjonują Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykarskie

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Radzyńskiej 5 rozpoczął działalność pierwszy w Lublinie Koszykarski Ośrodek Sportowego Szkolenia Młodzieży.


KOSSM jest kolejnym etapem piramidy szkolenia sportowego, które zapoczątkowane zostało w 2015 roku w ramach Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykarskich tzw. SMOK-ów utworzonych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin na poziomie klas IV – VI.

W bieżącym roku szkolnym aż osiem „SMOK-ów”, kontynuuje proces szkolenia w koszykówce rozpoczęty przed trzema laty.

Ponadto od 1 września rozpoczęły funkcjonowanie dwa kolejne ośrodki.

Aktualnie w placówkach oświatowych w Lublinie funkcjonuje aż 185 klas sportowych i profilowanych, w tym 63 klasy o profilu koszykarskim! MAG

Pod rękę z Polskim Związkiem Koszykówki

Koszykarski Ośrodek Sportowy Szkolenia Młodzieży w koszykówce dziewcząt rozpoczął funkcjonowanie na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Lublin, a Polskim Związkiem Koszykówki W ramach ośrodka prowadzone jest szkolenie dla uczennic na poziomie klas VII i VIII szkoły podstawowej, obejmujące zarówno trening koszykarski oraz motoryczny, jak również opiekę fizjoterapeuty.