Pompują dodatkowo 10 mln litrów wody!

Pegimek jest w trakcie realizacji modernizacji magistrali wodnej w Świdniku. Inwestycja zakłada m.in. wymianę 11-kilometrów wodociągu, wymianę 21 komór zasuw oraz montaż w magistrali światłowodu i modernizację systemu sterowania studniami. Prace, które mają się zakończyć w kwietniu tego roku będą kosztować ponad 10 mln zł, z czego 7 mln pokryje unijne dofinansowanie

Strategiczny kontrakt zdobyło Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek sp. z o.o. W ubiegłym tygodniu zaczęło dostarczać wodę do PZL-Świdnik na poziomie około 10 mln litrów miesięcznie. Tzw. stary Świdnik się niepokoi: czy będziemy mieli co pić?

– Ogromnie się cieszę, że negocjacje przebiegły pomyślnie i terminowo, chociaż umowa o dostarczanie PZL-Świdnik wody do celów bytowych wymagała naprawdę wielu uzgodnień. To dla nas znaczący odbiorca, strategiczny. Zapewni firmie rozwój zgodnie z planami inwestycyjnymi – mówi Jerzy Irsak, prezes zarządu PK Pegimek.

Na razie umowa została zawarta na 3 lata i przewiduje dostawy wody na poziomie ok. 10 mln litrów na miesiąc (10 tys. m sześć.)! Oprócz PZL-Świdnik miejska spółka rozpoczęła zasilanie w wodę również Regionalnego Park Przemysłowy oraz Portu Lotniczego Lublin.

– Pomimo tak dużej ilości wody nie przewidujemy, aby w miejskiej sieci jej zabrakło. W tym celu, w ubiegłym roku wykonano modernizację ok. 600 m starej sieci wodociągowej metodą „reliningu” oraz zamontowano zestaw hydroforowy w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia u odbiorców – uspokaja Justyna Mierzwa, wiceprezes zarządu PK Pegimek.

Niepokój mieszkańców tzw. starego Świdnika wzbudził bowiem komunikat dotyczący zgłaszania uwag co do spadku ciśnienia oraz zmian innych parametrów dostarczanej wody. (Można je zgłaszać telefonicznie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świdniku w dni robocze, w godz. 7.00-15.00 pod numerem tel. 81 751 66 09 lub całodobowo pod telefonem alarmowym 994.)

– Nasz komunikat podyktowany był jedynie tym, że włączenie tak dużego odbiorcy powoduje zmiany kierunków przepływu w sieci wodociągowej, a co za tym idzie, mogły wystąpić lokalne zerwania osadów ze ścianek rur i zmiana mętności wody w kranach. W tej chwili woda do miejskiej sieci dostarczana jest poprzez zbiorniki magazynujące z 8 ujęć zlokalizowanych na terenie Gminy Mełgiew oraz jednego na terenie Miasta Świdnik (przy ul. Nowej).

W tym roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje rozpoczęcie prac nad pozyskaniem gruntów oraz budowę nowego, dodatkowego ujęcia w północnej części Świdnika, co znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo dostaw wody dla rejonów os. Żwirki i Wigury oraz PZL i RPPŚ. W 2021 roku planujemy wykonanie kompleksowego płukania naszej sieci, będzie to jeszcze okres bardzo uciążliwy dla mieszkańców Świdnika, jednak po zakończeniu, występujące dotychczas zjawiska zabarwienia wody osadami powinny ustąpić na długi czas – dodaje Justyna Mierzwa, wiceprezes zarządu P.K. Pegimek.(l)