Przedszkole z poślizgiem

Przedszkolaki z Rejowca nie przeniosą się do nowej siedziby we wrześniu. Przez przeciąganie podpisania umowy na dofinansowanie remontu nie udało się wybrać wykonawcy, który zdążyłby z robotami do września.

Na początku roku pisaliśmy, że Rejowiec nie może ruszyć z dwiema ważnymi inwestycjami – przebudową budynków Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej na przedszkole oraz rewitalizacją parku przy pałacu Ossolińskich. Chociaż gmina już w 2016 roku otrzymała dotację na inwestycje, to miesiącami nie mogła się doczekać na podpisanie umów na ich dofinansowanie, bez których nie można było ogłaszać przetargów i wyłaniać wykonawców robót. Chociaż burmistrz Tadeusz Górski na początku roku jeszcze liczył, że uda się przenieść przedszkolaki do nowej siedziby we wrześniu, to po podpisaniu umowy (dopiero w maju br.) już nie był tego taki pewien. Niestety, nie mylił się. Nie udało się rozstrzygnąć przetargu, bo nie było chętnej firmy.
– Być może firmy odstraszył termin realizacji, bo chcieliśmy, aby prace zakończyły się we wrześniu, ale tak naprawdę o tej porze firmy budowlane już mają front robót na cały rok i nie są w stanie brać nowych – mówi T. Górski. – Ogłosimy przetarg jeszcze raz z wydłużonym terminem realizacji.
Na połączenie budynku dawnego urzędu gminy i OPS gmina wyda 1,3 mln zł. Wykonawcę udało się za to wyłonić w przetargu na rewitalizację parku. – Przekazaliśmy już plac budowy. Termin realizacji zaplanowano na koniec przyszłego roku, ale niewykluczone, że firma skończy dużo wcześniej – mówi Górski. Na rewitalizację gmina dostała 2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, co stanowi aż 85 proc. wartości inwestycji. W jej ramach park powinien zmienić się nie do poznania. Powstaną nowe alejki i dróżki dojazdowe, ławki, nowe nasadzenia a stare, obumarłe drzewa zostaną usunięte. W miejscu dawnego szamba powstanie niewielki amfiteatr a w parku altana. Przed budynkiem pałacu, w którym jest siedziba miasta, zaplanowano rondo. (bf)