Radnych PiSexit

Nie było, bo być nie mogło, jednomyślności lubelskich radnych w sprawie przyjęcia stanowiska popierającego członkostwo Polski w Unii Europejskiej i „wyrażającego zaniepokojenie ostatnimi działaniami i wypowiedziami przedstawicieli władz państwowych…”. Radni PiS na czas głosowania stanowiska, zgłoszonego przez mających większość w radzie radnych klubu prezydenta Żuka, demonstracyjnie opuścili salę.

To nie pierwsze stanowisko, które poróżniło lubelskich radnych. Na poprzedniej sesji radni opozycyjnego PiS milczeniem zbyli przegłosowane przez radnych rządzącej koalicji stanowiska w sprawie obrony wolności mediów, sprzeciwiające się przyjętej przez sejm tzw. ustawie lex tvn oraz krytykujące proponowane przez ministra Przemysława Czarnka zmiany w szkolnictwie umożliwiające kuratorom oświaty odwoływanie dyrektorów szkół i dające im decydujący głos w ich powoływaniu. Wcześniej, rok temu, radni prezydenta nie zgodzili się na wprowadzenie pod obrady przygotowanego przez rajców PiS stanowiska popierającego działania polskiego rządu w walce z pandemią koronawirusa.

Na czwartkowej sesji emocje w sprawie kolejnego stanowiska sięgnęły zenitu już w punkcie włączenia go do porządku obrad. – Rada Miasta Lublin wyraża głębokie zaniepokojenie ostatnimi działaniami i wypowiedziami przedstawicieli władz państwowych podważającymi fundamenty przynależności Polski do Unii Europejskiej. Jako Radni Miasta Lublin chcemy zdecydowanie podkreślić, że okres naszej przynależności do Unii to czas największego rozkwitu Lublina. To właśnie dzięki wsparciu funduszy europejskich udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji, które na trwale zmieniły obraz naszego miasta – można było wyczytać w stanowisku, o którego przegłosowanie na sesji wystąpili radni klubu prezydenta Żuka.

To oburzyło radnych PiS. – Już w pierwszym zdaniu stanowiska mamy ewidentne kłamstwo, bo nikt Polski z Unii Europejskiej wyprowadzać nie zamierza – wytknął Piotr Gawryszczak, przewodniczący klubu PiS. – Jeżeli tak zwany Trybunał Konstytucyjny w swoich tak zwanych wyrokach podważa naszą przynależność do UE kwestionując przepisy Traktatu Lizbońskiego to stanowi to ewidentny krok w kierunku polexitu – odpowiadał mu przewodniczący klubu radnych prezydenta, Dariusz Sadowski. – Odpieprzcie się w końcu od tego trybunału – nie wytrzymał Gawryszczak, po czym radni PiS w proteście opuścili salę obrad i zapowiedzieli, że tak samo uczynią podczas samego głosowania nad przyjęciem stanowiska.

Jak zapowiedzieli, tak zrobili. Wcześniej jednak radny Piotr Breś (PiS) postanowił zakpić z propozycji autorów stanowiska i zgłosił do niego poprawkę: „Rada Miasta Lublin popiera członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Rada Miasta Lublin popiera również dalszą obecność Ziemi w Układzie Słonecznym” – tak właśnie miało po zmianie zaczynać się stanowisko.

Oczywiście propozycja radnego Bresia przepadła w głosowaniu, a odezwa w pierwotnej treści zostało przyjęta 17 głosami radnych koalicji przy sprzeciwie jedynego pozostałego na sali radnego PiS, Piotra Popiela. MK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here