Ruszają unijne dotacje na rozwój firm

To niepowtarzalna okazja poznania z pierwszej ręki, czyli od dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości (agendy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego) ogłaszającej konkurs, informacji dotyczących konkursu, jego warunków, kryteriów jakie trzeba spełnić, by ubiegać się o dotację na rozwój firmy w konkursie 3.7. Już teraz wiadomo, że w tym konkursie o dofinansowanie ubiegać się będą mogli tylko mikroprzedsiębiorcy i małe firmy. W momencie, kiedy odbędzie się spotkanie (25 maja) będzie już również zatwierdzony przez Komitet Sterujący wykaz przedmiotów działalności gospodarczej, na które będzie można uzyskać dofinansowanie oraz konkursowe kryteria.
Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@wfwsi.pl. W temacie e-maila prosimy wpisać „Spotkanie informacje 3.7 LAWP”, a w treści wpisać „Jestem zainteresowany udziałem w spotkaniu informacyjnym 25 maja br. dotyczącym dotacji unijnych w konkursie 3.7 na rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw”. Do nadawców pierwszych 40 zgłoszeń wystosujemy imienne zaproszenia na spotkanie. Udział w nim nie wiąże się z żadnymi kosztami i obowiązkami. Na mailowe zgłoszenia czekamy do 6 maja. Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie zapraszamy. (red)