Synagogi jak nowe

O tym, że Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie potrafi pozyskiwać środki zewnętrzne na swoją działalność, wiadomo od lat. W tym tygodniu odebrano sztandarowy projekt obejmujący remonty synagog i domu pokahalnego o łącznej wartości 5,5 mln zł.

Modernizacja Wielkiej Synagogi i Małej Synagogi, na którą muzeum pozyskało unijne dofinasowanie w wysokości 3 998 621,60 zł, zakładała remont wewnątrz Wielkiej i Małej Synagogi zabytkowego Zespołu Synagogalnego, w tym: wymianę instalacji w każdym budynku, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w każdym budynku, remont sal wystawienniczych, renowację zabytkowych polichromii w Małej Synagodze.

Ważnym celem prac renowacyjnych było udostępnienie nowych powierzchni osobom zwiedzającym ekspozycje muzealne i udostępnienie zespołu synagogalnego osobom niepełnosprawnym. Dlatego m.in. w Małej Synagodze zainstalowano windę szwedzkiej konstrukcji. W ramach tego projektu przeprowadzono prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie zabytkom unikalnego charakteru oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

Równocześnie zakończona została modernizacja zabytkowego Domu Pokahalnego i terenów przyległych, której łączny koszt wyniósł 1 450 225,24 zł. Projekt obejmował: wymianę instalacji w każdym budynku, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej w każdym budynku, remont sali wystawienniczej i pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, zagospodarowanie terenów zielonych. Ważnym celem prac renowacyjnych było udostępnienie nowych powierzchni osobom zwiedzającym ekspozycje muzealne i udostępnienie zespołu synagogalnego osobom niepełnosprawnym. Zostały przeprowadzone prace remontowo-budowlane mające na celu przywrócenie zabytkom unikalnego charakteru oraz zakup sprzętu i wyposażenia w celu przystosowania obiektów do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej.

– Cieszy mnie bardzo fakt, że prace przebiegły sprawnie i w terminie – mówi Ania Lewczuk vel Leoniuk, dyrektor Muzeum. – Myślę, że po tak długim czasie niedostępności małej i dużej synagogi, każdy bardzo chętnie zobaczy efekty prac. (pk)