W maturalnym ogonie…

Powodów do radości nie ma. Wyniki matur, mimo olbrzymich nakładów finansowych z budżetu miasta na szkolnictwo, są najlepszym dowodem na to, że z miejską oświatą nie jest najlepiej. O wiele lepsze oceny od chełmskich maturzystów dostali ich rówieśnicy z Kraśnika, Hrubieszowa, Włodawy, Radzynia Podlaskiego czy Janowa Lubelskiego, o Lublinie i Zamościu nie wspominając…

Dramat! Wyniki egzaminu dojrzałości uzyskane przez chełmskich maturzystów nie napawają optymizmem. Co istotne, wydatki na chełmską oświatę rosną z każdym rokiem i najwyraźniej nie idą one w parze z jakością nauczania. Tylko w ubiegłym roku miasto z własnych dochodów do szkół dołożyło grubo ponad 50 mln zł. Koszt utrzymania jednego ucznia to 18 tys. zł rocznie, podczas gdy w Zamościu jest to kwota 15 tys. zł. Mimo tak dużych nakładów na szkolnictwo publiczne od kilku lat chełmskie szkoły nie osiągają spektakularnych sukcesów, w rankingach ogólnopolskich i wojewódzkich zajmują odległe miejsca. Osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych dają nadzieję na lepsze jutro chełmskiej oświaty, ale jednostki mają niewielki wpływ na to, by wyniki szkół były satysfakcjonujące. Z tym problemem w najbliższym czasie muszą zmierzyć się Departament Edukacji i Sportu oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek.

W rankingu wszystkich dwudziestu czterech powiatów województwa lubelskiego, jeśli chodzi o średnie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich typów szkół, Chełm znalazł się na odległych pozycjach. Średni wynik miasta z egzaminu z języka polskiego to zaledwie 46 proc. Najlepiej spisał się Kraśnik – 59 proc. W tej klasyfikacji Chełm zajął odległe 16. miejsce! Dla porównania Lublin i Biała Podlaska mają wynik po 54 proc., Zamość – 56 proc., Świdnik – 57 proc., Włodawa – 56 proc., Hrubieszów – 55 proc., Radzyń Podlaski i Janów Lubelski – po 53 proc., Puławy – 50 proc.

Jeśli chodzi o wyniki egzaminu z matematyki, jest nieco lepiej, ale powodów do nadmiernego optymizmu nie ma. Chełm w tym rankingu z wynikiem 57 proc. zajął jedenaste miejsce. Z królową nauk najlepiej poradziła sobie młodzież z Łukowa i Lublina, uzyskując średni wynik na poziomie 65 proc. Lepiej od chełmskich maturzystów spisali się ich rówieśnicy z: Puław i Radzynia Podlaskiego – po 62 proc., Białej Podlaskiej i Świdnika – po 61 pkt., Biłgoraja – 60 proc., Zamościa, Kraśnika i Lubartowa – po 58 proc.

Jedenaste miejsce z 66 proc. Chełm zajął również jeśli chodzi o wyniki z matury z języka angielskiego. Średni wynik na poziomie 77 proc. uzyskał Lublin, 73 proc. – Hrubieszów i Świdnik, 71 proc. – Łuków, zaś 70 proc. – Biała Podlaska i Puławy. Lepszy wynik od Chełma, o 1 proc., zanotował też Zamość.

Wyniki chełmskich maturzystów – licealistów mniej więcej pokrywają się ze średnią wyliczoną z rezultatów uzyskanych przez uczniów wszystkich typów szkół, choć nieco lepiej wygląda egzamin z języka angielskiego. Średnia miejskich ogólniaków to 74 proc., co w porównaniu do innych miast, daje ósme miejsce w rankingu powiatów województwa lubelskiego.

Gorsze wyniki zanotowali maturzyści ze szkół technicznych. Średnia z polskiego na poziomie 39 proc. daje miastu dopiero 20. miejsce w klasyfikacji powiatów. O wiele lepiej jest z wynikami z matematyki. Chełm uplasował się na 8. pozycji z rezultatem 48 proc. Średni wynik z egzaminu z języka angielskiego miasta to 54 proc., co daje dopiero trzynaste miejsce.

Z chełmskich szkół najlepiej maturę wspominać będą byli już uczniowie I LO. Z 234 osób, które przystąpiły do egzaminu dojrzałości, nie zdały zaledwie dwie. Obie w sierpniu br. czeka egzamin poprawkowy. Dyrektor Teresa Mościcka jest zadowolona natomiast z wyników egzaminu maturalnego z matematyki z części rozszerzonej. – Uzyskaliśmy, jako szkoła, ponad 80 proc. – mówi.

W II LO ze 156 osób zdających maturę, dziesięć będzie musiało przystąpić do poprawki. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych, w liceum z 77 uczniów matury nie zdało 7, wszystkie czeka poprawka. – Egzamin zdało 91 proc. maturzystów, to o 7 proc. więcej niż rok temu – mówi Edyta Chudoba, dyrektor ZSEiM. W technikum natomiast egzaminu nie zdało 14 osób ze 108. Trzy osoby oblały maturę więcej niż z jednego przedmiotu.

Zespół Szkół Technicznych uzyskał zdawalność na poziomie 71 proc., czyli powyżej średniej krajowej i województwa lubelskiego. – Sierpniowy egzamin dla tych, co nie zdali jednego przedmiotu, może tylko ten wynik poprawić – mówi Barbara Kossak, wicedyrektor ZST. – Szczególnie cieszy fakt, że absolwenci kierunków technicznych uzyskali wyższy wynik od ogólnopolskiego z matematyki. Trzeba też pamiętać, że realizacja podstawy programowej języka polskiego w technikum odbywa się w zakresie podstawowym, stąd też te wyniki są nieco gorsze. Dzięki wysokiej zdawalności egzaminów zewnętrznych ZST cieszy się bardzo dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych, o czym najlepiej świadczy tegoroczny nabór do klas pierwszych.

Poniżej podajemy wyniki uzyskane przez maturzystów chełmskich liceów i techników:

I LO – wynik szkoły 99 proc. (liczba zdających – 241), język polski ustny – 93 proc., język polski pisemny – 56 proc., matematyka – 74 proc., język angielski ustny – 91 proc., język angielski pisemny – 83 proc., język niemiecki ustny – 65 proc., język niemiecki pisemny – 58 proc., język rosyjski ustny – 60 proc., język rosyjski pisemny – 59 proc.

II LO – wynik szkoły 94 proc. (liczba zdających – 156), język polski ustny 92 proc., język polski pisemny – 51 proc., matematyka 65 proc., język angielski ustny – 86 proc., język angielski pisemny – 77 proc., język niemiecki ustny – 98 proc., język niemiecki pisemny – 82 proc., język rosyjski ustny – 72 proc., język rosyjski pisemny – 72 proc.

III LO – wynik szkoły 91 proc. (liczba zdających – 77), język polski ustny – 83 proc., język polski pisemny – 48 proc., matematyka – 50 proc., język angielski ustny – 64 proc., język angielski pisemny – 55 proc., język niemiecki ustny – 49 proc., język niemiecki pisemny – 45 proc., język rosyjski ustny – 100 proc., język rosyjski pisemny (zdawała 1 osoba) – 100 proc.

IV LO – wynik szkoły 79 proc. (liczba zdających – 67), język polski ustny – 86 proc., język polski pisemny – 42 proc., matematyka – 41 proc., język angielski ustny – 75 proc., język angielski pisemny – 60 proc., język niemiecki ustny – 82 proc., język niemiecki pisemny – 55 proc., język rosyjski ustny – 63 proc., język rosyjski pisemny – 56 proc., język włoski ustny i pisemny po 100 proc. (zdawała 1 osoba).

Technikum Ekonomiczne nr 3 – wynik szkoły – 87 proc. (liczba zdających – 109), język polski ustny – 85 proc., język polski pisemny – 44 proc., matematyka – 58 proc., język angielski ustny – 71 proc., język angielski pisemny – 54 proc., język niemiecki ustny – 60 proc., język niemiecki pisemny – 54 proc., język rosyjski ustny – 59 proc., język rosyjski pisemny – 78 proc.

Technikum nr 4 przy ZSGiH – wynik szkoły 49 proc. (liczba zdających – 75), język polski ustny – 69 proc., język polski pisemny – 40 proc., matematyka – 35 proc., język angielski ustny – 60 proc., język angielski pisemny – 51 proc., język niemiecki ustny – 51 proc., język niemiecki pisemny – 61 proc., język rosyjski ustny i pisemny – po 100 proc. (zdawała 1 osoba).

Technikum nr 1 przy ZSBiG – wynik szkoły 65 proc. (liczba zdających – 31), język polski ustny – 69 proc., język polski pisemny – 35 proc., matematyka – 47 proc., język angielski ustny – 61 proc., język angielski pisemny – 49 proc., język niemiecki ustny – 40 proc., język niemiecki pisemny – 36 proc., język rosyjski ustny – 61 proc., język niemiecki pisemny – 44 proc.

Technikum nr 5 przy ZSEiT – wynik szkoły – 52 proc. (liczba zdających – 52), język polski ustny – 74 proc., język polski pisemny – 33 proc., matematyka – 37 proc., język angielski ustny – 70 proc., język angielski pisemny – 46 proc., język rosyjski ustny – 55 proc., język rosyjski pisemny – 42 proc.

Technikum nr 2 przy ZST – wynik szkoły 72 proc. (liczba zdających – 109), język polski ustny – 73 proc., język polski pisemny – 40 proc., matematyka – 56 proc., język angielski ustny – 62 proc., język angielski pisemny – 62 proc., język niemiecki ustny – 38 proc., język niemiecki pisemny – 41 proc., język rosyjski ustny – 56 proc., język rosyjski pisemny – 41 proc. (s)