Wyremontowany park pomoże w leczeniu

Zabytkowy park przy chełmskim szpitalu wymaga rewitalizacji. Szpital, wspólnie z gminą Strzyżewice i Zimna Woda na Ukrainie, stara się właśnie o spore pieniądze na taką inwestycję.

– Mamy okazję pozyskać spore dofinansowanie z Programu Interreg NEXT Polska -Ukraina 2021-2027 w partnerstwie z gminą Strzyżewice oraz Zimna Woda w obwodzie lwowskim na Ukrainie – mówi Mariusz Kowalczuk, zastępca dyrektora ds. administracyjnych w szpitalu w Chełmie. – W pierwszej turze na opracowanie koncepcji, dokumentację techniczną i drobny sprzęt do pielęgnacji.

Całe zadania, na które szpital chce pozyskać fundusze, obejmuje natomiast rewitalizację parku, przy którym funkcjonują m.in. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Oddział i Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Oddział Pulmonologiczny, Oddział Medycyny Paliatywnej. Oddziały mieszczą się w wyremontowanym Pawilonie D, tzw. starym szpitalu.

– Potencjał parku jest w tej chwili niewykorzystany. Dzięki rewitalizacji i budowie drobnej infrastruktury prozdrowotnej park oferowałby odpowiednie warunki do rekonwalescencji pacjentów w kontakcie z naturą, a w szczególności pacjentów przebywających długoterminowo w oddziałach i zakładach szpitala. Realizacja zadania poprawiłaby warunki leczenia pacjentów, stworzyłaby miejsca do prowadzenia terapii zajęciowej na świeżym powietrzu, co umożliwiłoby poszerzenie niefarmakologicznej oferty szpitala. Rewitalizacja parku to inwestycja w zdrowie hospitalizowanych pacjentów oraz miejsce spotkań z odwiedzającymi ich rodzinami. – mówi M. Kowalczuk.

Park wymaga gruntownych prac konserwatorskich, pielęgnacyjnych i nowych nasadzeń. Konieczna jest odbudowa trawników, układu komunikacyjnego i wytyczenie nowych ścieżek spacerowych, a także wykonanie małej architektury i doposażenie parku w nowe oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery umożliwiające odpoczynek i relaks.

Szpital planuje zabudowę z podziałem na strefy dla pacjentów w różnych grupach wiekowych. Powstać miałaby siłownia typu street work-out, stoły do gry w szachy oraz altany rekreacyjne.

Wartość inwestycji szacowana jest wstępnie na nawet ok. 2,5 mln zł. Koncepcja i projekt techniczny to ok. pół miliona zł. (bf)