Uroczyście w „Piątce”. Ślubowali na sztandar szkoły [GALERIA]

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Krasnymstawie złożyli ślubowanie. Dla siedmiolatków to był długo wyczekiwany dzień.

Najmłodsi uczniowie dzielnie przygotowywali się na dzień ślubowania, ucząc się tekstów wierszyków i piosenek. W uroczystości, która odbyła się 17 listopada, wzięli udział wychowawcy klas pierwszych, dyrektor „Piątki” Sylwia Młynarczyk-Rysak oraz rodzice.  Odświętnie ubrani, na tle przepięknej dekoracji, pierwszoklasiści swój występ zaczęli od części artystycznej. Udowodnili, że posiadają niezbędną wiedzę, by w pełni przystąpić do społeczności uczniowskiej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie. Przed sztandarem szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor Młynarczyk-Rysak dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Na pamiątkę tego ważnego dnia uczniowie otrzymali Dyplom Pasowania na Ucznia i udali się do swoich klas, by wspólnie świętować ten niezapomniany dla nich dzień. Do uroczystości dzieci przygotowały: Jolanta Kuc, Bożena Mąka i Kinga Dańko. Dekorację wykonała Teresa Miszczak. (red)

News will be here