W kieszeni wójta bez zmian

Drugie w nowym składzie posiedzenie Rady Gminy Chełm poszło gładko, jak po maśle. Jednogłośnie, bez sprzeciwów, co do zgłaszanych kandydatur, radni wybrali spośród siebie przewodniczących i członków poszczególnych komisji.

I tak w skład komisji rewizyjnej wchodzą: Andrzej Jagnicki, Marcin Grzywna, Krzysztof Dziechciaruk (przewodniczący komisji); komisji skarg, wniosków i petycji: Andrzej Lewiński, Marek Chybiak (przewodniczący), Janusz Stańkowski; komisji gospodarczej: Andrzej Oleksiejuk (przewodniczący), Dariusz Kiełek, Aleksander Kowalczyk, Krzysztof Dziechciaruk; komisji oświaty, kultury i sportu: Lucjan Jarocki (przewodniczący), Iwona Wnuk-Gregorczyk, Zbigniew Smolira, Andrzej Jagnicki, Janusz Stańkowski, Tadeusz Szachoń.

Wszyscy zebrani przychylili się do wniosku przewodniczącego rady, Artura Kubackiego, by w skład komisji budżetowej weszli on, jako przewodniczący rady, a także przewodniczący poszczególnych komisji. Przewodniczącym zaś komisji budżetowej został L. Jarocki.

Wysokość wynagrodzenia wójta gminy, Wiesława Kociuby, też nie zaskakuje. Radni zgodzili się, by pozostało ono na dotychczasowym poziomie – 4700 zł wynagrodzenia zasadniczego, 1900 zł dodatku funkcyjnego, 40 proc. dodatku specjalnego (suma dodatku funkcyjnego i wynagrodzenia zasadniczego) oraz 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego jako dodatek za wieloletnią pracę. (pc)